BioClear
Đăng ngày 20-08-2013 Lúc 10:32'- 1486 Lượt xem

THÀNH PHẦN: Mỗi kg chứa  Bacillus Subtilis          : 3.6 x 109 CFU
  Bacillus Licheniformis          :    2 x 109 CFU
  Bacillus amyloliquifaciens    :    2 x 109 CFU
  Bacillus firmus                       :    2 x 109 CFU
  Bacillus megatherium            :    2 x 109 CFU
  Cellulomonas cartae              :    1 x 109 CFU
  Pedicoccus                             :    1 x 109 CFU
  Propionobacterium sp           :    2 x 109 CFU
  Rhodococcus  sp                   : 3,6 x 109 CFU
  Lactobacillus bulgaricus       :    3 x 109 CFU
  Bifidobacterium  sp                :    2 x 109 CFU
  Lactobacillus acidophilus      :    3 x 109 CFU
  Nitrosomonas sp.                   :   37 x 109 CFU
  Nitrobacter sp.                         :  37 x 109 CFU  

CÔNG DỤNG:
- Giảm ô nhiễm đáy ao, duy trì nền đáy ao sạch sẽ, an toàn
- Hấp thu & Hạn chế tối đa sự phát sinh các loại khí độc như: NH3, NO2, H2S…do mùn bã hữu cơ sinh ra.
- Ôxy hóa Ammoni thành Nitrite, chuyển đổi Nitrite thành Nitrate không độc với vật nuôi.
- Ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây hại nhất là Vibrio.
- Duy trì sự phát triển của hệ tảo.     - Cải thiện khả năng Oxy hòa tan vào nước.
- Giúp ổn định các chỉ số pH, kiềm, hệ đệm…trong nước.
- Giúp Tôm, Cá khỏe mạnh hơn và không bị sốc.


QUI CÁCH: Túi  5kg.             

LIỀU DÙNG: 1.2kg / 1000 m2, 15 ngày sử dụng 1 lần.

CÁCH SỬ DỤNG: Rải trực tiếp xuống ao vào lúc có nắng ấm khoảng 7g30-8h30.
  Xem thêm tại